FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Tin SS4U

SS4U EXPRESS HỢP TÁC ĐÀO TẠO VỚI 4 TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TỈNH PHÚ YÊN

Sau thời gian dài làm việc, ngày 20/05/2022 vừa qua Công ty TNHH Phần mềm SS4U Express tiến hành ký kết hợp tác đào tạo với 4 Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong hoạt động đào tạo môn học ERP. SS4U Express tài trợ miễn phí 3 năm phần mềm SS4U.ERP Pro cho 4 các Trường: Đại học Phú Yên, Đại hoc Xây dựng Miền Trung, Học Viện Ngân hàng và Cao đẳng Công thương Miền Trung.

Cùng với SS4U Express thì Trung tâm đào tạo và tư vấn quản trị thực hành (TVHpro Edu) hợp tác tài trợ chương trình đào tạo và kịch bản mô phỏng môn học ERP. Đây là đơn vị thứ 14 mà SS4U Express & TVHpro Edu hợp tác đào tạo.

Kể từ năm học 2022-2023, TVHpro Edu sẽ hỗ trợ các Trường xây dựng môn học ERP và chương trình mô phỏng cho sinh viên ngành CNTT và khối ngành kinh tế. Đây là chương trình đào tạo tiên tiến, thực tế theo xu hướng chung của thế giới.

Anh Thẩm Văn Hương (Huongtv@ss4u.vn, 0908207178) – Sáng lập các công ty SS4U, SS4U Express, TVHpro Edu là người con Phú Yên đã có 23 năm làm việc trong lĩnh vực ERP. Anh Hương là cựu thành viên của VCCI, FPT ERP.

Buổi ký kết hợp tác được tổ chức tại Sở TT & TT Tỉnh Phú Yên

Các phân hệ phần mềm SS4U.ERP Pro

 

Tham khảo các bài viết trên báo Phú Yên:

https://baophuyen.vn/79/273242/chuyen-doi-so-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-so-la-yeu-cau-buc-thiet.html

https://baophuyen.vn/79/276722/hop-tac-tai-tro-phan-mem-chuyen-doi-so-cho-cac-truong-dai-hoc-cao-dang.html

https://baophuyen.vn/79/277200/dao-tao-mon-hoc-erp-cho-sinh-vien-dap-ung-yeu-cau-thuc-te.html