FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Tin SS4U

PHẦN MỀM SS4U.ERP

ERP là gì đối với doanh nghiệp?

Có rất nhiều cách để định nghĩa ERP nhưng có thể được hiểu một cách đơn giản là ERP là hệ thống tất cả trong một, mô hình ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động kinh doanh, thu thập dữ liệu, lưu trữ, phân tích, diễn giải nhằm phản ánh mọi hoạt động phát sinh thực tế tại doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp có thể kiểm soát được tình hình và các nguồn lực hiện có của mình.

Khi triển khai phần mềm ERP, khách hàng nhận được “Ý tưởng quản trị” được đúc kết bởi các chuyên gia trong lĩnh vực và từ những kinh nghiệm từ các công ty phần mềm.

Tại sao cần triển khai ERP?

Thay vì sử dụng các phần mềm kế toán, nhân sự, sản xuất độc lập song song với nhau thì ERP đã gom lại thành một phần mềm duy nhất mà giữa các chức năng đều có sự kế thừa, liên kết lẫn nhau đảm bảo thông tin thông suốt giữa các bộ phận, giảm thiểu những giai đoạn truyền tải thông tin.

Năng suất lao động sẽ tăng do các dữ liệu đầu vào chỉ phải nhập một lần cho mọi giao dịch có liên quan, đồng thời các báo cáo được thực hiện với tốc độ nhanh hơn, chính xác hơn.

Ứng dụng ERP cũng đồng nghĩa với việc tổ chức lại các hoạt động của DN theo các quy trình chuyên nghiệp, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, do đó nó nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận, tăng năng lực cạnh tranh và phát triển thương hiệu của DN.

SS4U. ERP có điểm mạnh gì?

SS4U.ERP được xây dựng trên nền tảng công nghệ Oracle, mạnh mẽ về việc xử lý các dữ liệu lớn có độ bảo mật, an toàn cao. Tuy nhiên lại có nhược điểm về giao diện nhàm chán so với người dùng do giảm thiểu về đồ họa.

SS4U.ERP chuyên sâu giải các bài toán quản trị sản xuất. Bởi lẽ quản trị sản xuất là phần tương đối phức tạp, khó kiểm soát khi không có các công cụ hỗ trợ, và đối với SS4U.ERP chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề nhức nhối hiện đang tồn tại trong doanh nghiệp của bạn.

SS4U.ERP giải quyết các mô hình đa công ty, giúp quản lý tập trung, hợp nhất dữ liệu một cách dễ dàng, nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Việc có được thông tin không cần phải chờ đợi.

Các phân hệ quản trị trong SS4U.ERP

1.       Phân hệ quản trị mua hàng

2.       Phân hệ quản trị bán hàng

3.       Phân hệ quản trị sản xuất

4.       Phân hệ quản trị tồn kho

5.       Phân hệ quản trị tài chính – kế toán

6.       Phân hệ quản trị nhân sự

Hiệu quả khi triển khai hệ thống SS4U.ERP

Sự phối hợp và khả năng hiển thị trong chuỗi giá trị: cung cấp một giải pháp toàn diện với các module với nhau và trao đổi dữ liệu. Môi trường gắn kết, nơi dữ liệu có thể được tham chiếu để cung cấp bối cảnh, hiểu biết và nhận thức hoạt động cần thiết của doanh nghiệp. SS4U.ERP cũng có thể mở rộng với phạm vi chức năng, module mới về các giải pháp mà một hệ thống ERP có thể phát triển với doanh nghiệp của bạn và nhu cầu phát triển của nó.

Chuẩn hoá và cải tiến các quy trình kinh doanh: SS4U.ERP được thiết kế bằng các quy trình kinh doanh chuẩn và áp dụng một giải pháp như vậy sẽ phản ánh trong các hoạt động được thực hiện. SS4U.ERP không chỉ là một dự án CNTT mà còn thực sự đại diện cho một cam kết trong việc chuyển đổi và cải tiến quy trình kinh doanh rộng khắp.

Truy cập / duyệt các dữ liệu mọi lúc, mọi nơi:  SS4U.ERP có thể tích hợp với các thiết bị di động, đồng thời với các tính năng duyệt qua mail sẽ giúp cho người dùng tiện lợi

Giảm chi phí hành chính: Một giải pháp thống nhất làm giảm sự cần thiết cho các bộ phận CNTT để quản lý nhiều hệ thống bằng cách hợp nhất hầu hết các tính năng hoạt động cốt lõi vào một hệ thống. Nó sẽ tốn kém hơn để duy trì nhiều hệ thống hơn là quản lý một giải pháp ERP duy nhất. Lề cho sai sót và phạm vi rủi ro cũng giảm tương tự.

Hiệu suất, Độ chính xác, Tối ưu hóa: SS4U.ERP có thể tăng năng suất và giảm chi phí với việc cải tiến quản lý nguồn lực và quy trình, do đó cung cấp giải pháp mang lại lợi ích đáng kể

Nhưng liệu doanh nghiệp của tôi thực sự cần một hệ thống ERP?

Hãy tự hỏi mình những câu hỏi quan trọng sau đây và nếu các dòng bên dưới đúng, ít nhất một phần thì nó có thể là thời gian để xem xét áp dụng một giải pháp ERP.

Một biển bảng tính: Hơn 50% dữ liệu hoạt động của bạn được quản lý bằng MS Excel: sẽ luôn có nhu cầu Excel nhưng nếu bạn đang sử dụng nó để quản lý dữ liệu hoạt động lớn và tự tạo các báo cáo chính thì sẽ rất mất thời gian và việc đối chiếu kiểm soát các số liệu sẽ trở nên khó khăn hơn.

Mở rộng: Ban đang muốn mở rộng quy mô ? Bạn đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát chúng? ERP được thiết kế để hoạt động có hiệu quả trong quy mô lớn và mở rộng hoạt động và khi một ngành hoặc thị trường đang phải đối mặt với một sự bùng nổ hoặc đang trong giai đoạn mở rộng thông qua một hệ thống ERP có thể giúp giải quyết và đạt được quỹ đạo tăng trưởng tối đa. Giảm chi phí thông qua việc kiểm soát chặt chẽ hệ thống chặt chẽ. Hợp nhất và giám sát tốt hơn có thể giúp quản lý điều kiện hoạt động phức tạp và hỗn loạn

Nhiều gói phần mềm bị ngắt kết nối: Bạn có sử dụng các hệ thống khác nhau cho doanh nghiệp mà việc chia sẻ kho dữ liệu và tham gia vào các quy trình kinh doanh lại mang tính chất quan trọng? Nếu thông tin bị kẹt chỗ nào đó không liền mạch và thực sự  tốn thời gian. Chi phí thiếu sự tích hợp và không hiệu quả sẽ luôn lớn hơn bất kỳ hệ thống ERP nào.

Dữ liệu, làm thế nào tôi cần nó và khi nào tôi cần: Nếu bạn không đạt được dữ liệu thời gian thực và cần bất kỳ loại dữ liệu quan trọng theo yêu cầu tại một thời điểm nhất định, thì ERP có thể là giải pháp. Xem đó là một phương tiện để quản lý hoạt động của bạn bằng cách tiếp cận chủ động