FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Tin sản phẩm mới

SS4U TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH SS4U.HOSPITAL TẠI BAN BẢO VỆ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ TỈNH PHÚ YÊN

SS4U được Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Phú Yên  tin tưởng lựa chọn làm đối tác chiến lược triển khai phần mềm quản lý khám chữa bệnh phục vụ công tác điều trị, khám chữa bệnh cho cán bộ Tỉnh Phú Yên. Dự án còn là một món quà từ Ông Thẩm Văn Hương – Sáng lập, CEO SS4U muốn dành tặng cho quê hương Phú Yên.

Các nhóm chức năng trong giải pháp SS4U.HOSPITAL được triển khai gồm: Quản lý hồ sơ bệnh nhân, Quản lý hồ sơ bệnh án, Quản lý lịch sử bệnh án., Quản lý hoạt động khám chữa bệnh., Quản lý hoạt động xét nghiệm/Kết quả xét nghiệm, Quản ký phòng ban/Quản lý khoa, Quản lý thông tin bác sĩ, Quản lý vật tư, thiết bị, Quản lý chi phí BHXH, BHYT, Quản lý tài chính, Hệ thống phiếu in, báo cáo.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được chia làm hai giai đoạn, trong năm 2015, chủ yếu xây dựng phần mềm theo yêu cầu quản lý của Ban. Năm 2016 sẽ thực hiện gói triển khai tại văn phòng của Ban ở thành phố Tuy Hòa và các ban chăm sóc, bảo vệ sức khỏe các huyện.

Trong tương lai dự án sẽ tích hợp thẻ từ để lưu trữ hồ sơ khám chữa bệnh nhằm tiện cho việc theo dõi và tác nghiệp.

Tổng quan về giải pháp SS4U.HOSPITAL:  

Là sản phẩm do SS4U thiết kế, phát triển và hoàn thiện từ năm 2014, SS4U.HOSPITAL là giải pháp phần mềm quản trị hoạt động khám, chữa bệnh được SS4U xây dựng trên công nghệ Oracle 11gR2, chạy online, theo mô hình đa phòng khám, đa chi nhánh. Ngoài việc quản lý khám chữa bệnh cho Ban bảo vệ sức khỏe các tỉnh, giải pháp còn có thể ứng dụng cho các phòng khám có quy mô lớn.

Nguồn: Phòng Marketing SS4U.