FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Tin sản phẩm mới

SS4U TÁI CẤU TRÚC MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

SS4U TÁI CẤU TRÚC MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM SS4U (13/10/2005 – 13/10/2015). Ban lãnh đạo SS4U đã đưa ra mô hình hoạt động theo hướng mới với trọng tâm là việc phát triển tập trung và chuyên sâu vào từng dòng sản phẩm, tối ưu hóa giải pháp và tăng tính cạnh tranh.