FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Tin dự án

SS4U.ERP FOR PLASTICS- GIẢI PHÁP ERP NGÀNH NHỰA PHÙ HỢP DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Hôm nay ngày 1/11/2016, SS4U tồ chức buổi Seminar chia sẻ kinh nghiệm triển khai thành công dự án ERP ngành nhựa và giới thiệu giải pháp SS4U.ERP for Plastics cho doanh nghiệp trong ngành.

SS4U.ERP for Plastics được SS4U xây dựng từ năm 2008 trên công nghệ Oracle11gR2 với nhiều tính năng hay, đặc thù cho ngành nhựa. Doanh nghiệp triển khai đạt được nhiều hiệu quả nhưng chi phí khá thấp.

SS4U rất mong được giới thiệu chi tiết giải pháp ERP ngành nhựa và tư vấn, chia sẻ cho khách hàng kinh nghiệm triển khai thành công.!