FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Tin dự án

SS4U TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO "ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP SS4U.HRM TRONG CÔNG TÁC CHẤM CÔNG VÀ TÍNH LƯƠNG CHO DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN"

SS4U TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO "ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP SS4U.HRM TRONG CÔNG TÁC CHẤM CÔNG VÀ TÍNH LƯƠNG CHO DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN"

Với mong muốn được chia sẻ và hỗ trợ Doanh nghiệp chế biến thủy sản trong công tác chấm công và tính lương. Vào lúc 13h30 ngày 21/08/2015, tại phòng hội thảo SS4U đã diễn ra buổi hội thảo “Ứng dụng giải pháp SS4U.HRM trong công tác chấm công và tính lương dành cho ngành thủy sản”. Buổi hội thảo là tiếp nối chuỗi hội thảo về giải pháp SS4U.HRM của SS4U.
SS4U TỔ CHỨC HỘI THẢO "ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP SS4U.HRM TRONG CÔNG TÁC CHẤM CÔNG VÀ TÍNH LƯƠNG CHO DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN"

SS4U TỔ CHỨC HỘI THẢO "ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP SS4U.HRM TRONG CÔNG TÁC CHẤM CÔNG VÀ TÍNH LƯƠNG CHO DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN"

Công tác chấm công và tính lương đối với Doanh nghiệp chế biến thủy sản có khá nhiều đặc thù như: Lao động có sự tăng giảm thường xuyên; Tính lương theo nhiều phương pháp (trực tiếp, gián tiếp); Tính lương theo nhiều công đoạn, theo nhiều size cỡ. Đặc biệt là việc có sự luân chuyển công nhân thường xuyên giữa các công đoạn.
SS4U TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO "CHIA SẺ KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG GIẢI PHÁP SS4U.HRM CHO DOANH NGHIỆP DƯỢC PHẨM, THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG"

SS4U TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO "CHIA SẺ KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG GIẢI PHÁP SS4U.HRM CHO DOANH NGHIỆP DƯỢC PHẨM, THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG"

Vào lúc 13h ngày 17/07/2015, tại phòng hội thảo SS4U đã diễn ra buổi hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm triển khai thành công giải pháp SS4U.HRM cho doanh nghiệp dược phẩm, thực phẩm và đồ uống”. Buổi hội thảo là sự tiếp nối thành công của buổi chia sẻ kinh nghiệm triển khai thành công giải pháp SS4U.ERP đã diễn ra vào tháng 04/2015 vừa qua.
SS4U TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO "ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP SS4U.HRM TRÊN CÔNG NGHỆ ORACLE 11G R2 CHO DOANH NGHIỆP LỚN"

SS4U TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO "ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP SS4U.HRM TRÊN CÔNG NGHỆ ORACLE 11G R2 CHO DOANH NGHIỆP LỚN"

Tiếp nối thành công của hội thảo quản trị nguồn nhân lực được tổ chức trước đó và với mong muốn chia sẻ đến các Doanh nghiệp lớn thành công của VISSAN khi triển khai giải pháp quản trị nguồn nhân lực SS4U.HRM. Vào chiều ngày16/01/2015 tại lầu 5A, tòa nhà Greenstar (70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận3, TP HCM). Công ty Cổ Phần Phần Mềm SS4U (SS4U) đã tổ chức hội thảo “Ứng dụng giải pháp quản trị nguồn nhân lực SS4U.HRM trên công nghệ Oracle 11g R2 cho doanh nghiệp lớn”.
SS4U TỔ CHỨC HỘI THẢO "ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP SS4U.ERP  TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG, NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN"

SS4U TỔ CHỨC HỘI THẢO "ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP SS4U.ERP TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG, NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN"

Quản trị chất lượng giúp Doanh nghiệp đảm bảo được chất lượng sản phẩm từ khâu nguyên liệu đầu vào đến khâu thành phẩm đầu ra. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lượng sẽ giúp Doanh nghiệp khẳng định giá trị, tạo dựng niềm tin đối với người tiêu dùng, góp phần làm nên Thương hiệu vững chắc trên thương trường cạnh tranh đầy khốc liệt như hiện nay.
SS4U TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO “ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP SS4U.HRM QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HỖ TRỢ CÔNG TÁC CỔ PHẦN HÓA”

SS4U TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO “ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP SS4U.HRM QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HỖ TRỢ CÔNG TÁC CỔ PHẦN HÓA”

Tiếp nối thành công của hội thảo về giải pháp nuôi trồng thủy sản được tổ chức trước đó. Vào chiều ngày 10/10/2014 tại lầu 5A, tòa nhà Greenstar (70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, TP HCM). Công ty Cổ Phần Phần Mềm SS4U (SS4U) đã tổ chức hội thảo “Ứng dụng giải pháp SS4U.HRM quản trị nguồn nhân lực và hỗ trợ công tác cổ phần hóa”.