FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Tin dự án

SS4U TỔ CHỨC BUỔI CHIA SẺ KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG ERP NGÀNH NHỰA

SS4U TỔ CHỨC BUỔI CHIA SẺ KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG ERP NGÀNH NHỰA

Nhựa là ngành công nghiệp có đặc thù quản lý phức tạp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là yêu cầu quản lý về máy móc, khuôn và năng lực sản xuất. Ngoài ra còn có các đặc thù trong việc xử lý phế phẩm, phế liệu trong quá trình sản xuất. Việc tính giá thành cho lô thành phẩm hay quyết toán lãi lỗ từng đơn hàng là không dễ.