FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

SS4U.ERP for Garment

SS4U.ERP for Garment

Giới thiệu giải pháp ERP cho
DOANH NGHIỆP MAY MẶC - SS4U.ERP for GARMENT

Tổng quan về SS4U.ERP for Garment

 

Tính năng nổi bật của SS4U.ERP for Garment

  • Quản trị tổng thể cho doanh nghiệp may mặc.
  • Hỗ trợ cân đối nguyên phụ liệu.
  • Quản lý thành phẩm, vải, phụ liệu theo mã màu, mã mùa, mã khách hàng, mã ánh xạ, mã gia công, mã thành phần,...
  • Tính giá thành cho từng sản phẩm, hỗ trợ báo giá cho khách hàng.
  • Kiểm tra chất lượng nguyên phụ liệu, thành phẩm và bán thành phẩn theo từng chuyển, từng công đoạn.
  • Cân đối vải và NPL theo kế hoạch sản xuất, theo từng đơn hàng.
  • Quản lý nguyên phụ liệu dùng cho sản xuất, dư thừa, hao hụt, phế liệu theo từng đơn hàng bán.
  • Thành phẩm được phân loại theo chất lượng và chuyển về kho tương ứng.(VD: Kho thành phẩm loại A, kho thành phẩm loại F...)
  • · Hỗ trợ kỹ thuật tính các thông số làm rập.
  • ....

Giới thiệu chi tiết sản phẩm:

 
 

Các sản phẩm liên quan

ss4u hrm ss4u erp ss4u hospital ss4u financial