FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Phân hệ quản trị nguồn nhân lực (HR)

Phân hệ quản trị nguồn nhân lực (HR)

Tổng quan

Quản trị nguồn nhân lực trong ERP

Chi tiết phân hệ

Video tổng quan phân hệ quản trị nguồn nhân lực (HR)

 •  Nội dung trình bày gồm 2 phần:
  • Phần 1: Giới thiệu tổng quan phân hệ quản trị nguồn nhân lực.
  • Phần 2: Demo các chức năng chính của phân hệ trên hệ thống SS4U.ERP.       

 

Video tổng quan chức năng quản lý đào tạo trong phân hệ quản trị nguồn nhân lực (HR)

 • Nội dung trình bày gồm có 2 phần:
  • Phần 1 - Trình bày sơ đồ tổng quan;
  • Phần 2 - Demo chức năng trên hệ thống.
 • Thông tin chi tiết Quý Doanh nghiệp vui lòng xem video bên dưới.
 

Video tổng quan quy trình từ Tuyển dụng đến lập Hợp đồng trong phân hệ quản trị nguồn nhân lực (HR)

 • Nội dung trình bày gồm có 2 phần:
  • Phần 1: Trình bày sơ đồ tổng quan của quy trình Tuyển dụng và quy trình Lập hợp đồng lao động và mối tương quan giữa 2 quy trình.
  • Phần 2: Demo quy trình Tuyển dụng và quy trình Lập hợp đồng lao động trên hệ thống.
 • Thông tin chi tiết Quý Doanh nghiệp vui lòng xem trong video bên dưới.