FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Phân hệ quản trị nghiên cứu & phát triển (R&D)

Phân hệ quản trị nghiên cứu & phát triển (R&D)

Tổng quan

Quản trị nghiên cứu và phát triển trong ERP

Chi tiết phân hệ

  • Video tổng quan phân hệ quản trị nghiên cứu & phát triển (R&D) ngành dược, thực phẩm & đồ uống trong giải pháp SS4U.ERP
  • Nội dung trình bày gồm có 2 phần:
    • Giới thiệu tổng quan phân hệ nghiên cứu & phát triển (R&D).
    • Demo các chức năng chính của phân hệ trên hệ thống SS4U.ERP