FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Giải pháp đặc thù ngành dược

Giải pháp đặc thù ngành dược

 • Quản trị sản xuất (MFG) theo đặc thù ngành dược.
  • Quản trị sản xuất là một trong những phân hệ quan trọng trong giải pháp SS4U.ERP for Pharmaceutical.
  • Phân hệ bao gồm những chức năng: Quản lý chuyên sâu sản xuất dược phẩm; Mô hình sản xuất MTO (Make To Order), MTS (Make To Stock); Kế hoạch sản xuất; Hoạch định nhu cầu NVL (MRP); Năng lực sản xuất; Quản lý quá trình sản xuất; Quản lý bảo trì máy móc; Tự động tính và hoạch toán chi phí; Hệ thống phiếu in, báo cáo.
  • Thông tin chi tiết Quý Doanh nghiệp vui lòng xem video. Video trình bày gồm có 2 phần:
   • Phần 1: Trình bày mô hình tổng quan.
   • Phần 2: Demo chi tiết phân hệ quản trị sản xuất trong giải pháp SS4U.ERP for Pharmaceutical.
 • Quản trị nghiên cứu & phát triển (R&D) theo đặc thù ngành dược
  • Hoạt động Nghiên cứu & Phát triển đặc biệt quan trọng, giúp  Doanh nghiệp luôn dẫn đầu đối thủ về phát triển sản phẩm và công nghệ mới để đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng với giá cả hợp lý và chi phí tối ưu nhất.
  • Đặc biệt, trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của các Doanh nghiệp Dược phẩm, Thực phẩm & Đồ uống thì công tác quản trị Nghiên cứu & Phát triển được đặt ra và được xem là ưu tiên hàng đầu. Vì sản phẩm của những ngành này điều liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng. Do đó, Doanh nghiệp rất cần một công cụ giúp quản lý, kiểm soát chặt chẽ được hoạt động Nghiên cứu & Phát triển.
  • Phân hệ quản trị nghiên cứu & phát triển gồm những chức năng: Quản lý nghiệp vụ R&D; Quản lý hồ sơ kỹ thuật sản phẩm; Quản lý sản xuất thử; Quản lý chiết tính giá thành; Bảo mật mã NVL, công thức nghiên cứu; Tham chiếu thông tin nghiên cứu cho sản phẩm; Hệ thống phiếu in, báo cao.
  • Thông tin chi tiết Quý Doanh nghiệp vui lòng xem video. Video trình bày gồm có 2 phần:
   • Phần 1: Trình bày mô hình tổng quan.
   • Phần 2: Demo chi tiết phân hệ quản trị nghiên cứu & phát triển trong giải pháp SS4U.ERP for Pharmaceutical.