FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Môn học ERP hợp tác với các Trường Đại học

Môn học ERP

Môn học ERP

SS4U & TVHpro Edu đang là đối tác tiên phòng và phát triển mãnh mẽ hoạt động hợp tác đào tạo ERP cho các Trường Đại học và các trung tâm đào tạo Doanh nhân. Đến nay chúng tôi đã hợp tác với 10 trường Đại học trọng điểm của TP HCM, Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Đại học Xây dựng Miền Trung và Đại học Cần Thơ. Ngày 1/5/2021 đã phát hành giải pháp SS4U.ERP Education cho hoạt động mô phỏng.