FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Hợp tác đào tạo của TVHpro Edu

SS4U tài trợ phần mềm ERP - B4U cho đại học Tôn Đức Thắng

Lễ ký kết tài trợ phần mềm ERP - B4U giữa công ty Phúc Hưng Thịnh (SS4U) và khoa Quản Trị Kinh Doanh, ĐH Tôn Đức Thắng đã diễn ra vào ngày 19/2/2009 tại TP.HCM.

Lễ ký kết tài trợ phần mềm ERP - B4U giữa công ty Phúc Hưng Thịnh (SS4U) và khoa Quản Trị Kinh Doanh, ĐH Tôn Đức Thắng

Giải pháp Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp - ERP với đầy đủ các phân hệ tài chính, mua hàng, bán hàng, quản trị sản xuất và nhân sự tiền lương sẽ được đưa vào giảng dạy cho sinh viên khoa QTKD của ĐH Tôn Đức Thắng theo mô hình doanh nghiệp ảo.

Hợp đồng ghi nhớ

Lớp học sẽ được tổ chức như 1 doanh nghiệp; mỗi nhóm đại diện cho 1 phòng ban và thực hiện đầy đủ các quy trình của  doanh nghiệp sản xuất theo chuẩn của ERP. Trường ĐH Tôn Đức Thắng và công ty Phúc Hưng Thịnh sẽ cấp chứng chỉ cho sinh viên đã tham gia chương trình đào tạo này. Giá trị cho hợp đồng tài trợ này là 50.000 USD.