FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Hợp tác đào tạo của TVHpro Edu

SS4U hợp tác với khoa QTKD ĐHCN TP HCM thành lập trung tâm mô phỏng (12/06/13)

Ngày 01/06/2013 SS4U với khoa QTKD tổ chức hội thảo ERP và hợp tác xây dựng trung tâm mô phỏng cho khoa QTKD ĐHCN TP HCM. Sự có mặt lãnh đạo khoa QTKD và của 40 giảng viên đã làm cho buổi hội thảo thật trang trọng. Buổi hội thảo đã thành công tốt đẹp và 2 bên đã thống nhất nhiều nội dung sẽ triển khai trong thời gian tới.

Đây là 1 trong những trung tâm mô phỏng đầu tiên của Việt Nam ứng dụng giải pháp ERP cho sinh viên ngành QTKD để nghiên cứu và học tập.

SS4U hợp tác với khoa QTKD ĐHCN TP HCM thành lập trung tâm mô phỏng