FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Chương trình đào tạo của TVHpro Edu

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN LỚP ĐÀO TẠO " Chuyên viên tư vấn triển khai ERP" năm 2016

DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chuyên viên triển khai giải pháp phần mềm ERP

KHÓA ĐÀO TẠO T3/2016

Stt

Họ và

Tên

Năm sinh

Trường

1

Trần Nhật

 

25/07/1994

 

Kinh tế Luật TP HCM

2

Nguyễn Thị Thúy

Nga

09/05/1993

Đại học kinh tế TP HCM

3

Đặng Huỳnh 

Cẩm

 

01/08/1994

 

Đại học ngân hàng TP HCM

4

Trần Thanh

 

Đạt

02/01/1994

 

Khoa CNTT - Đại học công nghệ thực phẩm TP HCM

5

Trần Ngọc

Hòa

14/07/1993

Đại học khoa học tự nhiên TP HCM

6

Hồ Đức

Dân

17/02/1994

Đại học Bách khoa TP HCM

7

Nguyễn Thị Kim

Thoa

 

20/11/1993

 

Đại học lạc hồng TP HCM

8

Trần Thanh

Thuận

01/01/1992

Đại học kinh tế TP HCM

9

Bùi Sơn

 

Trà

23/10/1995

 

Cao Đẳng Kinh Tế TP HCM

10

Lê Thị Kim 

Sa

03/03/1995

 

Cao Đẳng Kinh Tế TP HCM

11

Đặng Hoàng Thúy

 

Vy

10/12/1995

 

Cao Đẳng Kinh Tế TP HCM

12

An Thị Tuyết

 

04/01/1993

 

Cao Đẳng Kinh Tế TP HCM

13

Hồ Thị Bích

Xoa

20/04/1993

 

Khoa CNTT - Đại học công nghệ thực phẩm TP HCM

 

Người lập

 

Tổng giám đốc

                                   ( Đã ký)

                                         ( Đã ký)

 

                

                                   Nguyễn Thị Thanh Đào                                                               Thẩm Văn Hương