FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Chương trình đào tạo của TVHpro Edu

SS4U THÔNG BÁO CHIÊU SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2016

SS4U THÔNG BÁO CHIÊU SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2016

ERP (Enterprise Resource Planning) là giải pháp phần mềm quản trị tổng thể tiên tiến được hầu hết các doanh nghiệp lớn trên thế giới đã, đang và sẽ triển khai. Triển khai ứng dụng giải pháp ERP sẽ giúp doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình quản lý, tăng doanh thu, giảm chi phí và hướng đến phát triển bền vững. Nghề tư vấn triển khai và phát triển các giải pháp ERP là một trong những nghề tốt nhất, thu nhập cao nhất của ngành tài chính kế toán, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin hiện nay.
NỘI QUY LỚP HỌC

NỘI QUY LỚP HỌC

Để khóa học đạt được hiệu quả cao nhất, SS4U yêu cầu các học viên phải chấp hành nội quy lớp học khi tham gia các khóa học tại SS4U như sau:
SS4U THÔNG BÁO CHIÊU SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

SS4U THÔNG BÁO CHIÊU SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ERP (Enterprise Resource Planning) là giải pháp phần mềm quản trị tổng thể tiên tiến được hầu hết các doanh nghiệp lớn trên thế giới đã, đang và sẽ triển khai. Triển khai ứng dụng giải pháp ERP sẽ giúp doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình quản lý, tăng doanh thu, giảm chi phí và hướng đến phát triển bền vững. Nghề tư vấn triển khai và phát triển các giải pháp ERP là một trong những nghề tốt nhất, thu nhập cao nhất của ngành tài chính kế toán, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin hiện nay.