FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Khách hàng doanh nghiệp tiêu biểu

CÔNG TY TNHH METAN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH METAN VIỆT NAM là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tổ chức sự kiện và truyền thông tại TP HCM.

Metan ứng dụng SS4U.ERP trong quản trị các hoạt động chính của công ty từ năm 2015.