FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Khách hàng doanh nghiệp tiêu biểu

CÔNG TY CP HƯNG HẢI THỊNH

HHT là doanh nghiệp sản xuất xe ô tô hàng đầu Việt Nam với quy mô 4 triệu sản phẩm/năm! Toàn bộ sản phẩm xuất khẩu qua thị trường Mỹ.

HHT triển khai hệ thống SS4U.ERP với quy mô lớn, có nhiều phân hệ và đặc thù trong quản lý.