FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Khách hàng doanh nghiệp tiêu biểu

CÔNG TY CP HBC HEALCARE

CÔNG TY CP HBC HEALCARE là doanh nghiệp thuộc hội đồng đầu tư HBC VCCI chuyên sản xuất khẩu trang y tế, găng tay Y tế, đồ bảo hộ y tế,...có quy mô khá lớn

HBC HEALCARE triển khai SS4U.ERP với 6 phân hệ và SS4U.BI