FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Khách hàng doanh nghiệp tiêu biểu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯƠNG LAI VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯƠNG LAI VIỆT  với thương Autoru đứng đàu ngành nôi, võng em bé.

Autoru triển khai giải pháp SS4U.ERP Express để quản lý công ty và 5 phân xưởng. Ngoài ra ban lãnh đạo sử dụng giải pháp SS4U.BI để quản trị hoạt động một cách thông minh nhất.

Trang website: http://autoru.vn