FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Khách hàng doanh nghiệp tiêu biểu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Ngày 17/06/2016 vừa qua, SS4U chính thức khởi động dự án ERP ngành dược phẩm cho Công ty CP dược phẩm TV.PHARM, một trong những doanh nghiệp dược lớn của Việt Nam.

Dự án triển khai 8 phân hệ gồm: quản trị mua hàng, quản trị bán hàng, quản trị chất lượng, quản trị tồn kho, quản trị sản xuất, quản trị tài chính kế toán và quản trị nguồn nhân lực cho công ty, 3 xưởng sản xuất và gần 10 chi nhánh trực thuộc.