FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU

Tin SS4U

SS4U NHẬN QUÀ TỪ KHÁCH HÀNG SAU KHI NGHIỆM THU DỰ ÁN ERP

SS4U ký hợp đồng triển khai 2 gói SS4U.ERP Express và SS4U.HRM Epxress cho công ty TNHH Việt Danh, chuyên sản xuất muỗng, dao, nĩa Nox có quy mô 400 nhân viên tại Bình Dương từ đầu tháng 12/2016. Ngày 1/1/2017 hệ thống đã đưa vào sử dụng, chỉ sau 30 ngày ký hợp đồng.

Đây là dự án thứ 2 SS4U triển khai hệ thống ERP, HRM chuẩn- triển khai nhanh và đã thành công như mong đợi. Hệ thống ERP Express gồm 5 phân hệ: Quản trị mua hàng, Quản trị tồn kho, quản trị bán hàng, quản trị sản xuất và quản trị kế toán tài chính. ERP Express được SS4U xây dựng chuẩn, có thể đưa vào sử dụng sau 1 thời ngắn.

 

Còn giải pháp HRM Express gồm các phân hệ: Quản trị hồ sơ nhân sự, quản trị tuyển dụng, quản trị hợp đồng lao động, quản trị đào tạo, quản trị bảo hiểm, quản trị các quyết định, quản trị đánh giá, quản trị chấm công và tính lương. HRM Express có đầy đủ chức năng để khách hàng quy mô vừa và lớn đưa vào ứng dụng ngày mà không còn phải chỉnh sửa.

Triển khai hệ thống ERP, HRM của SS4U đã giúp Việt Danh quản trị toàn diện hoạt động của doanh nghiệp mình với chi phí khá thấp. Đặc biệt là đưa vào ứng dụng chỉ sau 30 ngày ký hợp đồng.