FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU

Tin ERP, ICT

QUẢN TRỊ SẢN XUẤT THEO ĐẶC THÙ NGÀNH DƯỢC

Quản trị sản xuất là một trong những phân hệ quan trọng trong giải pháp SS4U.ERP for Pharmaceutical.

Phân hệ bao gồm những chức năng: Quản lý chuyên sâu sản xuất dược phẩm; Mô hình sản xuất MTO (Make To Order), MTS (Make To Stock); Kế hoạch sản xuất; Hoạch định nhu cầu NVL (MPR); Năng lực sản xuất; Quản lý quá trình sản xuất; Quản lý bảo trì máy móc; Tự động tính và hoạch toán chi phí; Hệ thống phiếu in, báo cáo.

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại đây

Nguồn: Phòng marketing SS4U.