FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Tin ERP, ICT

PHẦN MỀM SS4U.ERP

PHẦN MỀM SS4U.ERP

Có rất nhiều cách để định nghĩa ERP nhưng có thể được hiểu một cách đơn giản là ERP là hệ thống tất cả trong một, mô hình ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động kinh doanh, thu thập dữ liệu, lưu trữ, phân tích
CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 05/2015

CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 05/2015

Chính sách mới đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm; hỗ trợ duy trì việc làm cho người lao động, quy định mới về tuyển dụng công chức... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2015.