FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Thông tin hội thảo

SS4U TỔ CHỨC BUỔI CHIA SẺ KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG ERP NGÀNH NHỰA

SS4U TỔ CHỨC BUỔI CHIA SẺ KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG ERP NGÀNH NHỰA

Nhựa là ngành công nghiệp có đặc thù quản lý phức tạp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là yêu cầu quản lý về máy móc, khuôn và năng lực sản xuất. Ngoài ra còn có các đặc thù trong việc xử lý phế phẩm, phế liệu trong quá trình sản xuất. Việc tính giá thành cho lô thành phẩm hay quyết toán lãi lỗ từng đơn hàng là không dễ.
SS4U TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO "ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP SS4U.HRM TRONG CÔNG TÁC CHẤM CÔNG VÀ TÍNH LƯƠNG CHO DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN"

SS4U TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO "ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP SS4U.HRM TRONG CÔNG TÁC CHẤM CÔNG VÀ TÍNH LƯƠNG CHO DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN"

Với mong muốn được chia sẻ và hỗ trợ Doanh nghiệp chế biến thủy sản trong công tác chấm công và tính lương. Vào lúc 13h30 ngày 21/08/2015, tại phòng hội thảo SS4U đã diễn ra buổi hội thảo “Ứng dụng giải pháp SS4U.HRM trong công tác chấm công và tính lương dành cho ngành thủy sản”. Buổi hội thảo là tiếp nối chuỗi hội thảo về giải pháp SS4U.HRM của SS4U.
SS4U TỔ CHỨC HỘI THẢO "ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP SS4U.HRM TRONG CÔNG TÁC CHẤM CÔNG VÀ TÍNH LƯƠNG CHO DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN"

SS4U TỔ CHỨC HỘI THẢO "ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP SS4U.HRM TRONG CÔNG TÁC CHẤM CÔNG VÀ TÍNH LƯƠNG CHO DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN"

Công tác chấm công và tính lương đối với Doanh nghiệp chế biến thủy sản có khá nhiều đặc thù như: Lao động có sự tăng giảm thường xuyên; Tính lương theo nhiều phương pháp (trực tiếp, gián tiếp); Tính lương theo nhiều công đoạn, theo nhiều size cỡ. Đặc biệt là việc có sự luân chuyển công nhân thường xuyên giữa các công đoạn.