FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

SS4U.ERP for Services

SS4U.ERP for Services

Giới thiệu giải pháp ERP cho
DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ - SS4U.ERP for SERVICEs

Tổng quan về SS4U.ERP for Services:

 

Tính năng nổi bật của SS4U.ERP for Services:

  • Giải pháp SS4U.ERP for Services là giải pháp được SS4U xây dựng trên nền tảng công nghệ Oracle, chạy online theo mô hình đa công ty, đa chi nhánh.
  • Giải pháp được xây dựng theo đặc thù của các Doanh nghiệp chuyên về dịch vụ như: Công ty sự kiện, Hệ thống cảng biển...với các nhóm phân hệ chuyên sâu.

Giới thiệu chi tiết sản phẩm:

Khách hàng tiêu biểu

 

Các sản phẩm liên quan

ss4u hrm ss4u erp ss4u hospital ss4u financial