FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

SS4U.ERP for Fishery

SS4U.ERP for Fishery

Giới thiệu giải pháp ERP cho
NGÀNH THỦY SẢN - SS4U.ERP for FISHERY

Tổng quan về SS4U.ERP for Fishery:

 

Tính năng nổi bật của SS4U.ERP for Fishery:

  • Phân hệ quản trị tổng thể nuôi trồng thủy sản
    • Các thành phần, chức năng của giải pháp quản trị tổng thể nuôi trồng thủy sản SS4U.AQUA gồm có: Quản lý mua hàng, Quản lý tồn kho, Quản lý thông tin vùng nuôi, Quản lý tài chính kế toán và tính giá thành, Cơ sở dữ liệu dịch bệnh, chống mất cắp, Theo nghị định 36 quy định đánh mã số ao nuôi của Chính phủ.
    • Thông tin chi tiết Quý Doanh nghiệp vui lòng xem video.

Giới thiệu chi tiết sản phẩm:

 

Khách hàng tiêu biểu

 

Các sản phẩm liên quan

ss4u hrm ss4u erp ss4u hospital ss4u financial