FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Giải pháp đặc thù ngành thủy sản

Giải pháp đặc thù ngành thủy sản

  • Quản trị tổng thể nuôi trồng thủy sản
    • Các thành phần, chức năng của giải pháp quản trị tổng thể nuôi trồng thủy sản SS4U. AQUA gồm có: Quản lý mua hàng, Quản lý tồn kho, Quản lý thông tin vùng nuôi, Quản lý tài chính kế toán và tính giá thành, Cơ sở dữ liệu dịch bệnh, chống mất cắp, Theo nghị định 36 quy định đánh mã số ao nuôi của Chính phủ.
    • Thông tin chi tiết Quý Doanh nghiệp vui lòng xem video.