FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Liên kết các trường

BUH và SS4U ký kết hợp tác tổ chức lớp giải pháp ERP

BUH và SS4U ký kết hợp tác tổ chức lớp giải pháp ERP

Ngày 07/10/2016, Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM (BUH) và Công ty CP Phần mềm SS4U tổ chức Lễ ký kết Biên bản hợp tác về tổ chức lớp chuyên viên triển khai giải pháp phần mềm Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP (Enterprise Resource Planning) miễn phí cho giảng viên và sinh viên.