FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Thư ngỏ của chủ tịch HĐQT SS4U

Thư ngỏ của Chủ tịch HĐQT SS4U

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM SS4U thành lập ngày 13/10/2005 với mục tiêu tự xây dựng các giải pháp phần mềm Quản trị doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu quản lý cho các doanh nghiệp vừa và lớn theo quy trình tiên tiến của các giải pháp phần mềm nước ngoài.

Đến nay sau 13 năm hoạt động, SS4U đã nghiên cứu và phát triển thành công nhiều giải pháp phần mềm tiên tiến trên công nghệ Oracle11g như giải pháp phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp SS4U.ERP, giải pháp quản trị tài chính kế toán SS4U.FINANCIAL, giải pháp quản trị nguồn nhân lực SS4U.HRM,  giải pháp quản trị tổng thể khám chữa bệnh SS4U.HOSPITAL. Đặc biệt là giải pháp SS4U.ERP Express, SS4U.HRM Express dành cho các doanh nghiệp vừa với mong muốn đưa ERP vào ứng dụng nhanh.

Triển khai ứng dụng các giải pháp phần mềm quản trị vào công tác quản lý điều hành là bước đi đầu tiên và cần thiết để doanh nghiệp hướng đến cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra.

Giải pháp CNTT sẽ giúp Quý lãnh đạo sử dụng tốt nguồn lực, kiểm soát tài sản, tăng doanh thu, giảm chi phí, giảm nhân sự và tăng cường tính cạnh tranh. Giải pháp CNTT còn giúp cho Quý doanh nghiệp chuẩn hóa toàn bộ quy trình sản xuất kinh doanh theo chuẩn Quốc tế.

Ban lãnh đạo SS4U rất mong được hợp tác cùng Quý doanh nghiệp.

     Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc

 

                      THẨM VĂN HƯƠNG

Ghi chú: Quý Doanh nghiệp có thể download hồ sơ năng lực và brochure SS4U TẠI ĐÂY.