FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Khách hàng tiêu biểu

CÔNG TY TNHH MTV VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN (VISSAN)

SS4U triển khai giải pháp quản trị nguồn nhân lực SS4U.HRM cho VISSAN để quản lý hơn 5.000 CB CNV và hàng trăm đơn vị, bộ phận.

Ứng dụng giải pháp quản lý nguồn nhân lực SS4U.HRM giúp VISSAN chuẩn hóa quy trình và tạo nên một môi trường làm việc tích hợp, chuyên nghiệp, online thức thời. Hỗ trợ quản lý người lao động trong công tác chuẩn bị cổ phần hóa theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính Phủ.

  • Thông tin hơn 5.000 CB CNV được quản lý chi tiết, thời gian lưu trữ vĩnh viễn từ lúc vào công ty ngay cả khi nghỉ việc.
  • Thực hiện chấm công trực tiếp ở các đơn vị, cửa hàng trực thuộc.
  • Kết quả lương kịp thời, chính xác.
  • Giúp dễ dàng tương tác với cơ quan quản lý nhà nước (BHXH, thuế).
  • Hỗ trợ kịp thời, đúng lúc, chính xác, và toàn diện trong việc quan tâm, đáp ứng nhu cầu nhân viên làm tăng sự trung thành, hợp tác, thân thiện của nguồn nhân lực.

Xem thêm tin về buổi lễ nghiệm thu dự án TẠI ĐÂY.