FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU

Khách hàng tiêu biểu

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG

SS4U triển khai giải pháp HRM từ năm 2012. Ứng dụng HRM đã giúp cho Quý công ty quản trị chi tiết, chính xác và kịp thời hoạt động tính lương theo đặc thù của ngành thủy sản.