FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Khách hàng tiêu biểu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Agimexpharm là doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh dược phẩm lớn nhất tỉnh An Giang. Chúng tôi đã từng đầu tư nhiều phần mềm quản lý nhưng chưa có giải pháp nào đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp.

Từ khi chọn giải pháp SS4U.ERP for Pharmaceutical của SS4U để triển khai toàn bộ các phòng ban, đơn vị, nhà máy sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn WHO GMP thì mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chúng tôi đều được quản lý và kiểm soát chặt chẽ. Từ khi ứng dụng phần mềm ERP của SS4U vào năm 2011 doanh thu và lợi nhuận của Agimexpharm tăng 30%/năm.